ข่าวและประกาศ

ส่งงานโดยอัพไฟล์จาก Google Drive

 
 
รูปภาพของAkarat Gobkuea
ส่งงานโดยอัพไฟล์จาก Google Drive
โดย Akarat Gobkuea - Wednesday, 8 August 2018, 9:36AM
 

Google Drive icon วันนี้น้อง ๆ สามารถอัพโหลดงานจาก Google Drive ไปยัง Assignment โดยตรงได้แล้ว
 เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยขั้นตอนในการใช้งานมีดังต่อไปนี้

  1. เข้าไปที่ Assignment ที่ต้องการส่ง จากนั้นกดเพิ่มไฟล์บริเวณที่ว่าง
  2. เลือก Google Drive
  3. ทำการ Login
  4. บัญชีของเราจะได้รับการเชื่อมต่อกับไดรฟ ตลอดไป หากต้องการลบออก ให้ไปตั้งค่าที่บัญชื่อ Google >Privacy
  5. เลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด