ข่าวและประกาศ

Maintenance Server Time

 
 
รูปภาพของAkarat Gobkuea
Maintenance Server Time
โดย Akarat Gobkuea - Tuesday, 10 April 2018, 12:30PM
 

เรียน อ. และ นศ. ทุกท่าน

ขอแจ้งกำหนดการ ปิดบำรุงรักษา Server ทุก "วันอาทิตย์แรก" ของเดือน จึงขอให้หลีกเลียงการใช้งานในเวลาดังกล่าว คือตั้งแต่ 0.00น. - 23.59น. โดยเริ่มตามรารางต่อไปนี้

6 พฤษภาคม / 3 มิถุนายน / 8 กรกฎาคม / 5 สิงหาคม / 2 กันยายน / 7 ตุลาคม / 4 พฤศจิกายน และ 2 ธันวาคม 2561