ข้าม ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAkarat Gobkuea
Private Files ฟังก์ชั่นที่หลายคนไม่รู้
โดย Akarat Gobkuea - Tuesday, 14 August 2018, 11:05AM
 

สวัสดีครับ วันนี้จะพาไปรู้จักฟังก์ชั่นทีี่หลายคนไม่ทราบว่ามันมีอยู่ใน itbsc ฟังก์ชั่นนี้เรียกว่า Private file คล้าย ๆ กับ google drive ครับ แค่สะดวกกว่าตรงที่ ตัวไฟล์เก็บไว้ในระบบ itbsc เลย หรือว่าเราสามารถดึงไฟล์จาก Google Drive มาเก็บไว้ได้ด้วย เพื่อสะดวกแก่ อ. หรือ นศ. ไม่ต้องคอยพก Thumb Drive...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(235 คำ)
 
รูปภาพของAkarat Gobkuea
ส่งงานโดยอัพไฟล์จาก Google Drive
โดย Akarat Gobkuea - Wednesday, 8 August 2018, 9:36AM
 

Google Drive icon วันนี้น้อง ๆ สามารถอัพโหลดงานจาก Google Drive ไปยัง Assignment โดยตรงได้แล้ว
 เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยขั้นตอนในการใช้งานมีดังต่อไปนี้

  1. เข้าไปที่ Assignment ที่ต้องการส่ง จากนั้นกดเพิ่มไฟล์บริเวณที่ว่าง
  2. เลือก Google Drive
  3. ทำการ Login
  4. บัญชีของเราจะได้รับการเชื่อมต่อกับไดรฟ ตลอดไป หากต้องการลบออก ให...
อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(66 คำ)
 
รูปภาพของAkarat Gobkuea
Maintenance Server Time
โดย Akarat Gobkuea - Tuesday, 10 April 2018, 12:30PM
 

เรียน อ. และ นศ. ทุกท่าน

ขอแจ้งกำหนดการ ปิดบำรุงรักษา Server ทุก "วันอาทิตย์แรก" ของเดือน จึงขอให้หลีกเลียงการใช้งานในเวลาดังกล่าว คือตั้งแต่ 0.00น. - 23.59น. โดยเริ่มตามรารางต่อไปนี้

6 พฤษภาคม / 3 มิถุนายน / 8 กรกฎาคม / 5 สิงหาคม / 2 กันยายน / 7 ตุลาคม / 4 พฤศจิกายน และ 2 ธันวาคม 2561

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(63 คำ)
 

ข้าม รายวิชาทั้งหมด

รายวิชาทั้งหมด