ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลนักศึกษา ฝึกงาน/สหกิจ


ชื่อนักศึกษา บริษัท จังหวัด สถานะฝึกงาน
ภูวเดช รักษาทรัพย์ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (Symphony Communication Public Company Limited) กรุงเทพมหานคร ผ่าน
ใจภักดิ์ ธรรมภักดิ์ ซีดีจี กรุ๊ป (CDG Group) อุบลราชธานี ไม่ผ่าน
ณัฏฐกิตติ์ บุญเทพ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด (Yip In Tsoi & Co. Limited) อุบลราชธานี ไม่ผ่าน
พงศ์พิสุทธิ์ รัตนพิรมย์ บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด (Onelink Technology Co.,Ltd.) สุพรรณบุรี กำลังดำเนินการ