ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลนักศึกษา ฝึกงาน/สหกิจ


ชื่อนักศึกษา บริษัท จังหวัด สถานะฝึกงาน
กวิน ของกีย์ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (Datapro Computer Systems Co., Ltd.) อุบลราชธานี ผ่าน
วุฒิตู๋ ชาโอจัน บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (NTT Solutions (Thailand) Limited) กรุงเทพมหานคร ผ่าน
วงศกร ผลให้ เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน) (MFEC Public Company Limited) อุบลราชธานี กำลังดำเนินการ
ณภัd ประเสริญวงศ์ บริษัท ไอทีวัน จำกัด (IT One Co., Ltd.) กรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ
ภูวเดช รักษาทรัพย์ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (Symphony Communication Public Company Limited) กรุงเทพมหานคร ผ่าน
ใจภักดิ์ ธรรมภักดิ์ ซีดีจี กรุ๊ป (CDG Group) อุบลราชธานี ไม่ผ่าน
ณัฏฐกิตติ์ บุญเทพ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด (Yip In Tsoi & Co. Limited) อุบลราชธานี ไม่ผ่าน
พงศ์พิสุทธิ์ รัตนพิรมย์ บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด (Onelink Technology Co.,Ltd.) สุพรรณบุรี กำลังดำเนินการ
สิระ สิริวาณิชย์ บริษัท จีเอเบิล จำกัด (G-ABLE Co.,Ltd.) สุพรรณบุรี ผ่าน
ธนินทร์ วรารักษ์ บริษัท จีเอเบิล จำกัด (G-ABLE Co.,Ltd.) สุพรรณบุรี ไม่ผ่าน
กัญญลักษณ์ บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (Dataone Asia (Thailand) Co.,Ltd) สุพรรณบุรี กำลังดำเนินการ
ภูริณัฐ พงศ์ธนา บริษัท โปรเฟสชั่นนัลคอมพิวเตอร์ จำกัด (Professional Computer Co.,Ltd) สุพรรณบุรี ผ่าน
กนกนุช บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด (IBM Thailand Co., Ltd.) กรุงเทพมหานคร ผ่าน
สุชิต สิริปัจทรัพย์ บริษัท ไอทีวัน จำกัด (IT One Co., Ltd.) กรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการ